ATESTATE

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2017