Comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “BASARAB I” 

Colonel  Cătălin-Gabriel CÎȚULETE

 

                 

 

 

Data şi locul naşterii: 20 august 1974, Piteşti, jud Argeş

Funcţii îndeplinite:

            01.05.2023 Comandant al Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "BASARAB I";

            01.05.2018 Locţiitor al comandantului la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "BASARAB I";

            15.08.2017 Şef de Stat Major  la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "BASARAB I";

            31.12.2016 – Şef Secţie Educaţie şi Formare Profesională / Instrucţie şi Educaţie;

31.12.2015 – Şef Cursuri;

31.12.2009 – Şef Birou Planificare,Coordonare, Evaluare şi Evidenţă Învăţământ;

31.03.2008 – Ofiţer 3 în Biroul Planificare,Coordonare, Evaluare şi Evidenţă Învăţământ;

01.11.2007 – Ofiţer 4 în Biroul Planificare,Coordonare, Evaluare şi Evidenţă Învăţământ / Secţia Învăţământ / Instrucţie şi Educaţie;

15.07.2006 – Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei Şef de Stat Major / Batalion Elevi-Cursanţi;

01.08.2005 – Comandant Companie;

30.06.2004 – Ofiţer 4 în Biroul mentenanţă şi coordonarea mişcării;

01.10.1998 – Comandant pluton elevi;

31.07.1996 – Comandant pluton tancuri.

 

Studii şi Cursuri:

            Militare:

            2018 Curs postuniversitar de conducere "Conducere Forţe Terestre";

2014 - Programul de specializare pentru ocupaţia Evaluator de Competenţe Profesionale;

2013 - Program specializare pentru ocupaţia de "Formator de Competenţe";

2010-2011 - Master conducere interarme forţe terestre;

2001 - Curs de stat major pt. ofiterii de arme/specialitati militare;

2001 – Curs formare continuă – Tehnologia Informaţiei şi Comunicării;

2000 – Curs de perfecţionare psihopedagogică şi metodică;

1998 - Curs avansat pentru ofiterii de arme/specialitati militare;

1992 – 1996 – Institutul Militar de Tancuri ,,Mihai Viteazul”, arma Tancuri;

 

Civile:

            2003 - 2005 – Master – Universitatea Piteşti – Facultatea de Mecanică şi Tehnologie – Optimizarea Construcţiilor de Automobile;

            1998 - 2003 - Universitatea Piteşti – Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, specializarea Autovehicule Rutiere;

            1988 – 1992 – Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu” – Piteşti.

 

Distincţii şi decoraţii:

            Emblema de merit  "În Serviciul Armatei României " clasa a III-a

            Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate

            Emblema de Onoare a Statului Major General

            Emblema de Onoare a Forţelor Terestre

            Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate

Veteran.

 

 

Limbi străine:

            Limba engleză – bine

 

Situaţia familială:

            Este căsătorit şi are doi copii.

                                                             „BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                        1863 - 2023