Concurs pentru încadrarea funcţiilor publicate în Buletinul informativ nr.7/2022

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE

PUBLICATE ÎN BIA nr.7/2022

 

INSTRUCTOR SUPERIOR (ŞI ŞEF COMISIE DIDACTICĂ) ÎN CATEDRA MANAGEMENTUL INSTRUIRII ȘI COMUNICĂRII DIN INSTRUCŢIE ŞI EDUCAŢIE

INSTRUCTOR SUPERIOR (ŞI ŞEF COMISIE DIDACTICĂ) ÎN CATEDRA DE CONDUCERE AUTO DIN INSTRUCŢIE ŞI EDUCAŢIE

INSTRUCTOR ÎN GRUPA 2 INSTRUCŢIE AUTO DIN PLUTONUL 2 INSTRUCŢIE AUTO AL COMPANIEI INSTRUCŢIE AUTO

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE DE COMANDANT GRUPĂ (ȘI INSTRUCTOR) ÎN CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE PERMANENTĂ  A SUBOFIŢERILOR ŞI MAIŞTRILOR MILITARI PUBLICATE ÎN BIA nr.7/2022

 

COMANDANT GRUPĂ (ȘI INSTRUCTOR)

COMANDANT GRUP (ȘI INSTRUCTOR)

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2022