Concurs pentru încadrarea funcțiilor de instructori publicate in Buletinul Informativ al Armatei nr.10/2021

 

 

 

     

Tematica şi bibliografia concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori în Centrul Naţional de Instruire Permanentă a Subofiţerilor şi Maiştrilor Militari la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "BASARAB I" Nivel ierarhic 2

 

 

Metodologie

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2021