Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militar a candidatilor la concursul de admitere la programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maistri militari) sesiunea a II-a -publicat 31.08.2023 ora 16.00

 

 

 

Tabel nominal cu ierarhizarea candidatilor la concursul de admitere la programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiștri militari) sesiunea a II-a -publicat 31.08.2023 ora 14.30

 

Locuri rămase neocupate la programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiștri militari) sesiunea a II-a - publicat 31.08.2023 ora 14.30

 

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militar a candidatilor la concursul de admitere la programul de studii postliceale cu durata de 1 an (formare subofiteri) sesiunea a II-a -publicat 30.08.2023 ora 15.30

Precizari Prezentare Curs MM-SOF -publicat 16.08.2023

Situaţia locurilor după finalizarea sesiunii I de admitere -publicat 16.08.2023

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, după finalizarea examinării psihologice speciale-admitere maistri militari-Ministerul Apararii Nationale- publicat la data de 11.08.2023, ora 13.30

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, după finalizarea examinării psihologice speciale-admitere maistri militari-Ministerul Afacerilor Interne- publicat la data de 11.08.2023, ora 13.30

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, după finalizarea examinării psihologice speciale-admitere maistri militari-Serviciul de Informatii Externe- publicat la data de 11.08.2023, ora 13.30

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere/reorientare-admitere maistri militari-Ministerul Apararii Nationale- publicat la data de 09.08.2023, ora 15.00

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere/reorientare-admitere maistri militari-Ministerul Afacerilor Interne- publicat la data de 09.08.2023, ora 15.00

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere/reorientare-admitere maistri militari-Serviciul de Informatii Externe- publicat la data de 09.08.2023, ora 15.00

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala-admitere maistri militari-Ministerul Apararii Nationale - publicat la data de 09.08.2023, ora 12.00

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala-admitere maistri militari-Ministerul Afacerilor Interne - publicat la data de 09.08.2023,  ora 12.00

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala-admitere maistri militari-Serviciul de Informatii Externe- publicat la data de 09.08.2023,  ora 12.00

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere- admitere 2023 subofiteri -MApN - publicat la data de 07.08.2023, ora 15.25

 

Model cerere confirmare loc -publicat la data de 07.08.2023, ora 15.25

 

Model cerere retragere -publicat la data de 07.08.2023, ora 15.25

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala- admitere 2023 subofiteri -MApN - publicat la data de 03.08.2023, ora 15.45

 

Tabel ierarhizare candidati admitere 2023 subofiteri -MApN -

publicat la data de 03.08.2023, ora 12.30

 

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!!! -publicat 31.07.2023

 

PENTRU CANDIDAŢII CARE PARTICIPĂ LA CONCURSURILE DE ADMITERE LA

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE

„BASARAB I”

SESIUNILE AUGUST 2023

 

 

1.  Candidaţii nu trebuie să se prezinte la sediul Şcolii de Maiştri Militari şi Subofiţeri, Basarab I, Piteşti în datele de 03.08.2023 şi 09.08.2023

 

       În baza ,,METODOLOGIEI CADRU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII LA PROGRAMELE DE STUDII POSTLICEALE ORGANIZATE ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI articolul 4., alineatul 3: ,,Admiterea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere, în funcţie de opţiunile exprimate în cererea de înscriere şi de rezultatele selecţiei, examinării medicale specifice şi/sau evaluării psihologice a aptitudinilor speciale, după caz”.

 

 

2.  Lista provizorie cu rezultatele la concursul de admitere (cu numele şi prenumele fiecărui candidat) va fi publicată pe site-ul şcolii, astfel:

a)               Programul de studii postliceale cu durata de 1 an - formare subofiţeri: 03.08.2023

b)              Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani – formare maiştri militari: 09.08.2023

      

3. Pentru admiterea la Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri, Basarab I NU se percepe taxă de înscriere.

 

4.     Reorientarea candidaţilor pentru o altă categorie de personal militar

 

Reorientarea candidaţilor pentru o altă categorie de personal militar se va realiza prin completarea unei cereri (vezi MODEL) şi transmiterea acesteia la adresa admitere@forter.ro astfel:

 

- din data de 04.08.2023 ora 09.00, până în data de 08.08.2023 ora 10.00 – pentru candidaţii care au participat la concursul de admitere din data de 03.08.2023;

 

- în data de 10.08.2023, între orele 09.00 – 12.00 – pentru candidaţii care au participat la concursul de admitere din data de 09.08.2023.

 

 

 

 

 

   

 

                                                    

 

 

 

                                                                     
 
 
 

 

 

                          

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2023