METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2024-2025

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI „ADMIS” LA „CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE”,  SERIA 08.04 – 26.07.2024

 

 

Rezultatele candidaților la concursul de admitere la  Cursul de formare a subofițerilor în  activitate -publicat 02.04.2024

 

 

Oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații pentru anul 2024

 

 

 

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

ÎN CADRUL ŞCOLII MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025

 I.    Programul de studii postliceale cu durata de 1 an (formare subofiţeri)

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Ministerul Apărării Naţionale

Alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Total locuri

S.M.Ap.

DGIA

SPP

Total

M.Ap.N.

S.R.I.

Total alte structuri

   1.

Poliţie militară / Poliţie militară

63

2

5

70

-

-

70

   2.

Artilerie şi Rachete / Artilerie şi Rachete

70

-

-

70

-

-

70

   3.

Apărare CBRN / Apărare CBRN

25

-

1

26

1

1

27

   4.

Tancuri / Comandant şi mecanic conductor tancuri şi blindate pe şenile

30

-

-

30

-

-

30

   5.

Sprijin logistic / Auto

123

7

3

133

-

-

133

   6.

Geniu / Geniu

120

-

-

120

5

5

125

TOTAL GENERAL

431

9

9

449

6

6

455

 

II.     Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiştri militari)

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Ministerul Apărării Naţionale

Alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Total general

Repartiţie CNM

Concurs admitere

Total M.Ap.N.

M.A.I.

S.R.I.

S.I.E.

A.N.P.

Total alte structuri

   1.

Artilerie şi rachete / Armament şi instalaţii de lansare / Aparatură artileristică, sisteme de conducerea focului, stabilizatoare

2

13

15

2

3

-

-

5

20

   2.

Tancuri / Tancuri

2

8

10

-

-

-

-

-

10

   3.

Geniu / Maşini utilaje de geniu

2

7

9

2

3

-

-

5

14

   4.

Sprijin logistic / Auto

6

36

42

1

2

1

2

6

48

   5.

Apărare CBRN / Echipament de apărare CBRN

2

15

17

1

-

-

-

1

18

TOTAL GENERAL

14

79

93

6

8

1

2

17

110

  

III.   „Cursul de formare a subofiţerilor în activitate”

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale

S.M.Ap.

DGIA

Total M.Ap.N.

   1.

Infanterie / Infanterie*

140

-

140

   2.

Infanterie / Vânători de munte*

80

-

80

   3.

Infanterie / Cercetare*

45

-

45

   4.

Infanterie / Infanterie marină*

20

-

20

   5.

Sprijin logistic / Administraţie*

75

-

75

   6.

Informaţii pentru apărare / Informaţii militare**

8

6

14

TOTAL GENERAL

368

6

374

*candidaţii pot proveni doar din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate din M.Ap.N., cu respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate (vârstă, vechime, studii, aptitudini) prevăzute de legislaţia naţională şi specifică.

**Pentru cele 8 locuri alocate structurii de forţe, candidaţii pot proveni doar din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate din M.Ap.N., cu respectarea cumulativă a criteriilor de eligibilitate (vârstă, vechime, studii, aptitudini) prevăzute de legislaţia naţională şi specifică. Pentru celelalte 6 locuri, candidaţii pot proveni doar din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate din DGIA, cu respectarea cumulativă a criteriilor de eligibilitate (vârstă, vechime, studii, aptitudini) prevăzute de legislaţia naţională şi specifică.

 Oferta de școlarizare SIE in cadrul Școlii Militare de Maistri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "BASARAB I"

 

 

 

 

Tabel nominal cu rezultatele candidatilor la concursul de admitere la CURSUL DE FORMARE A SUBOFFITERILOR in activitate februarie 2024

 

 

Tabel nominal cu rezultatele  candidatilor la concursul de admitere la  "Cursul de formare a subofițerilor în activitate" sesiunea noiembrie 2023

 

ANUNŢ IMPORTANT!!!

PENTRU CANDIDAŢII CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL DE ADMITERE LA

CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

din ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”

SESIUNEA NOIEMBRIE 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militar a candidatilor la concursul de admitere la programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maistri militari) sesiunea a II-a -publicat 31.08.2023 ora 16.00

 

 

 

Tabel nominal cu ierarhizarea candidatilor la concursul de admitere la programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiștri militari) sesiunea a II-a -publicat 31.08.2023 ora 14.30

 

Locuri rămase neocupate la programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiștri militari) sesiunea a II-a - publicat 31.08.2023 ora 14.30

 

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militar a candidatilor la concursul de admitere la programul de studii postliceale cu durata de 1 an (formare subofiteri) sesiunea a II-a -publicat 30.08.2023 ora 15.30

Precizari Prezentare Curs MM-SOF -publicat 16.08.2023

Situaţia locurilor după finalizarea sesiunii I de admitere -publicat 16.08.2023

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, după finalizarea examinării psihologice speciale-admitere maistri militari-Ministerul Apararii Nationale- publicat la data de 11.08.2023, ora 13.30

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, după finalizarea examinării psihologice speciale-admitere maistri militari-Ministerul Afacerilor Interne- publicat la data de 11.08.2023, ora 13.30

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, după finalizarea examinării psihologice speciale-admitere maistri militari-Serviciul de Informatii Externe- publicat la data de 11.08.2023, ora 13.30

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere/reorientare-admitere maistri militari-Ministerul Apararii Nationale- publicat la data de 09.08.2023, ora 15.00

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere/reorientare-admitere maistri militari-Ministerul Afacerilor Interne- publicat la data de 09.08.2023, ora 15.00

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere/reorientare-admitere maistri militari-Serviciul de Informatii Externe- publicat la data de 09.08.2023, ora 15.00

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala-admitere maistri militari-Ministerul Apararii Nationale - publicat la data de 09.08.2023, ora 12.00

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala-admitere maistri militari-Ministerul Afacerilor Interne - publicat la data de 09.08.2023,  ora 12.00

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala-admitere maistri militari-Serviciul de Informatii Externe- publicat la data de 09.08.2023,  ora 12.00

 

 

Tabel nominal cu repartitia pe arme/specialitati militare a candidatilor, in functie de media de admitere si optiunile exprimate in cererea de inscriere- admitere 2023 subofiteri -MApN - publicat la data de 07.08.2023, ora 15.25

 

Model cerere confirmare loc -publicat la data de 07.08.2023, ora 15.25

 

Model cerere retragere -publicat la data de 07.08.2023, ora 15.25

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor, optiunile pe specialitati din dosarul de candidat si rezultatele la examinarea psihologica speciala- admitere 2023 subofiteri -MApN - publicat la data de 03.08.2023, ora 15.45

 

Tabel ierarhizare candidati admitere 2023 subofiteri -MApN -

publicat la data de 03.08.2023, ora 12.30

 

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!!! -publicat 31.07.2023

 

PENTRU CANDIDAŢII CARE PARTICIPĂ LA CONCURSURILE DE ADMITERE LA

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE

„BASARAB I”

SESIUNILE AUGUST 2023

 

 

1.  Candidaţii nu trebuie să se prezinte la sediul Şcolii de Maiştri Militari şi Subofiţeri, Basarab I, Piteşti în datele de 03.08.2023 şi 09.08.2023

 

       În baza ,,METODOLOGIEI CADRU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII LA PROGRAMELE DE STUDII POSTLICEALE ORGANIZATE ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI articolul 4., alineatul 3: ,,Admiterea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere, în funcţie de opţiunile exprimate în cererea de înscriere şi de rezultatele selecţiei, examinării medicale specifice şi/sau evaluării psihologice a aptitudinilor speciale, după caz”.

 

 

2.  Lista provizorie cu rezultatele la concursul de admitere (cu numele şi prenumele fiecărui candidat) va fi publicată pe site-ul şcolii, astfel:

a)               Programul de studii postliceale cu durata de 1 an - formare subofiţeri: 03.08.2023

b)              Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani – formare maiştri militari: 09.08.2023

      

3. Pentru admiterea la Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri, Basarab I NU se percepe taxă de înscriere.

 

4.     Reorientarea candidaţilor pentru o altă categorie de personal militar

 

Reorientarea candidaţilor pentru o altă categorie de personal militar se va realiza prin completarea unei cereri (vezi MODEL) şi transmiterea acesteia la adresa admitere@forter.ro astfel:

 

- din data de 04.08.2023 ora 09.00, până în data de 08.08.2023 ora 10.00 – pentru candidaţii care au participat la concursul de admitere din data de 03.08.2023;

 

- în data de 10.08.2023, între orele 09.00 – 12.00 – pentru candidaţii care au participat la concursul de admitere din data de 09.08.2023.

 

 

 

 

 

   

 

                                                    

 

 

 

                                                                     
 
 
 

 

 

                          

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2024