>
     

                                                                     

 

 

    

                                                     
                            
                                        
                                                      
 
                                                                                                   

                                                      

„BIRUINȚA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2019