ISTORIC

 

     Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre “BASARAB I” are o bogată tradiție în învățământul militar românesc, pregătind numeroase generații de maiștri militari, subofițeri și specialiști din Forțele Terestre, fiind purtătoare a valorilor și moștenirii cultural-educative a școlilor de formare a maiștrilor militari și subofițerilor care au precedat-o.

        În ultimi 21 ani de existență în Orașul Lalelelor, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre “BASARAB I” a format peste 13.300 de maiștri militari și subofițeri și a perfecționat pregătirea altor 4.000, pregătire a căror calitate a fost apreciată pe plan național și internațional – în teatrele de operații militare.

 

REPERE CALENDARISTICE

 

Ø  25 iulie 1960 - În baza ordinului Marelui Stat Major General, în garnizoana Pitești s-a înființat Școala Militară de Subofițeri Tancuri și Auto, prin contopirea Școlii Militare de Subofițeri de Tancuri din Târgoviște cu Școala Militară de  Subofițeri  Tehnici  Tancuri  și  Auto  din  Mizil  și  cu  Școala Militară Tehnică Auto din Craiova;

 

Ø  01 decembrie 1964  - Școala și-a schimbat denumirea în Școala Militară de Maiștri și Subofițeri Tancuri și Auto;

 

Ø  21 octombrie 1974  -  Conform Deciziei Ministeriale nr. 28, Școala Militară de Maiștri și Subofițeri  a luat denumirea de Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri “BASARAB I”;

 

Ø  22 martie 1991 - Prin Hotărârea Guvernului României nr. 906/1990, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri “BASARAB I” s-a transformat în Institut militar de învățământ superior, sub denumirea de Institutul Militar de Auto “BASARAB I”;

 

Ø  01 august 1996 - Prin O.G.-10 din 05 martie 1996, Institutul Militar de Auto “BASARAB I” a devint  Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Trupelor de Uscat;

 

Ø  30 aprilie 1999 - Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr.44/1999, a fost înființat Centrul de Pregătire a Subofițerilor, ca anexă a Școlii militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre;

 

Ø 04 august 2000 - Prin dispoziția Statului Major al Forțelor Terestre, instituția a luat denumirea de Școala Militară de Maiștri  Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre;

 

Ø  2001-2002 - Centrul de Pregătire a Subofițerilor s-a restructurat și a devenit parte integrantă a școlii;

 

Ø  23 august 2004 - În baza Ordinului J. 5784 din 19 august 2004, școlii i s-a acordat denumirea onorific㠓BASARAB I”;

 

Ø  23 aprilie 2009 - Conform  Decretului Prezidențial nr. 1353 din 22 decembrie 2008, Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre  „BASARAB I”, i-a fost acordat Drapelul de Luptă;

 

Ø  11 iunie 2012 - Instituția a primit Atestatul Privind Nivelul Calității Educației nr. IG 3/55/898 și s-au emis ordinele pentru  acreditarea/autorizarea tuturor programelor de studii existente în școală;

 

Ø  23 aprilie 2014 - Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre  „BASARAB I” i-a fost acordă Emblema de Onoare a  Forțelor Terestre prin Ordinul Șefului Statului Major al Forțelor Terestre nr.F.T. O.P. 112/20 martie 2014 ;

 

Ø  24 aprilie 2014 – A fost reautorizată Școala de conducători auto a instituției ;

 

Ø  2015 - Au fost autorizate 5 noi calificări profesionale și acreditate 3 calificări pentru programul de studii postliceale cu durata de 1 an, ajungându-se astfel la 10 calificări acreditate și 4 calificări autorizate pentru cele două programe de studii; 

 

Ø  25 iulie 2015 - Cu ocazia aniversării a 55 de ani de la înființare și în semn de apreciere a activității Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I” în ultimi 5 ani, Șeful Statului Major General a acordat instituției Emblema de Onoare a Statului Major General;

 

Ø Septembrie 2016 - Școala a fost evaluată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și a obținul Atestatul de Calitate  valabil pentru anii 2017-2022.

 

 

„BIRUINȚA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018