MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE

ȘCOLII MILITARE DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR TERESTRE ,,BASARAB I”

 

 

              MISIUNE

       Formarea inițială a maiștrilor militari ca specialiști în exploatarea, repararea și întreținerea armamentului, tehnici și echipamentelor din dotare, a subofițerilor ca luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare și a ambelor categorii ca educatori și cetățeni cu pregătire postliceală, în măsură acceadă să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei și opțiunilor proprii, atât la pace, cât și la criză și război.

          ALTE MISIUNI:

- Formarea inițială și continuă a instructorilor militari din rândul maiștrilor militari și subofițerilor, capabili să organizeze și să conducă instruirea maiștrilor militari și subofițerilor conform cerințelor armatei și nevoilor de interoperabilitate cu partenerii și aliații acesteia.

- Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză a cadrelor militare, în funcție de nevoile Forțelor Terestre.

- Pregătirea teoretică și practică pentru obținerea permisului de conducere categoriile B,C,E, a viitorilor maiștri militari și a cadrelor militare, în funcție de nevoile armatei.

- Asigurarea, conform ordinelor eșaloanelor superioare a sprijinului logistic total/parțial la pace/criză/război pentru: Centrul intermediar de arhive al Statului Major al Forțelor Terestre, Centrul Militar Județean Argeș, Spitalul Militar de Urgență Pitești, Centrul de studii și păstrare a arhivelor militare istorice. 

- Dezvoltarea proiectelor de parteneriat cu unități și instituții de învățământ similare din țară și străinătate și pregătirea prin cursuri a personalului armatelor străine.

 

 OBIECTIVELE  SPECIFICE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

- Proiectarea și parcurgerea/realizarea curriculumului educațional.

- Dezvoltarea bazei materiale pentru desfășurarea unui proces de învățământ de calitate, în concordanță cu planurile de învățământ și numărul de elevi/cursanți instruiți.

- Dezvoltarea competențelor profesionale ale resurselor umane.

- Asigurarea calității educației în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”.

- Asigurarea oportună și în volum de suficiență a sprijinului logistic pentru formarea inițială, pregătirea continuă și perfecționarea pregătirii profesională a maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști.

- Prioritizarea eficientă a fondurilor financiare alocate pentru programele de achiziții și modernizare, în vederea înzestrării bazei materiale pentru instrucție/învățământ.

           În baza misiunii /obiectivelor, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I” asigură formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii maiștrilor militari și subofițerilor prin:

-     învățământ militar postliceal prin programul de studii postliceale cu durata de 2 ani, învățământ cu frecvență pentru formarea inițială a maiștrilor militari prin școală de maiștri, ca specialiști în exploatarea și mentenanța armamentului, tehnicii și echipamentelor din dotare;

-     învățământ militar postliceal prin programul de studii postliceale cu durata de 1 an, învățământ cu frecvență pentru formarea inițială a subofițerilor prin școală postliceală și lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare (echipă, echipaj, piesă, post de luptă etc.);

-     învățământ militar de limbi străine organizat și desfășurat prin cursuri de familiarizare, pre-intermediar, intermediar, reîmprospătare a cunoștințelor;

-     învățământ militar prin cursuri specifice organizate în comun cu parteneri sau aliați - „Train the Trainers”, „Junior NCO Instructor Trening  Course”, „Battle Staff NCO Course”, „Combat Life Saver”,  „Warrior Leader Course”.                                                        

 

 
„BIRUINȚA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”
1960 - 2018