„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                        1960 - 2018