CERCETARE:

  

PLANUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ APLICATIVĂ

ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017- 2018

 

I.       SCOP Identificarea răspunsurilor adecvate la cerinţele militare şi sociale ale şcolii în planul organizării, dotării, rolului, formării, perfecţionării şi evaluării elevilor, cursanţilor şi personalului din subordine.  

        

II.    OBIECTIVE: Fundamentarea şi perfecţionarea învăţământului şi instruirii specifice pentru pregătirea unor luptători cu o formaţie intelectuală şi fizică superioară şi cu un comportament moral exemplar.

 

III.  TEME:

1.      Soluţii constructive ale echipamentelor de supraveghere şi control existente pe autovehicule;

2.      Instruirea forţelor pentru operaţii în mediul urban;

3.      Mecanotronica -Ştiinţa maşinilor inteligente;

4.      Rolul comunicării în managementul conflictelor din procesul de învăţământ.

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018