CERCETARE:

  

PLANUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ APLICATIVĂ

ÎN ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2023

     

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2023