CERCETARE:

  

PLANUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ APLICATIVĂ

ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019- 2020

 

I.       SCOP Identificarea răspunsurilor adecvate la cerinţele militare şi sociale ale şcolii în planul organizării, dotării, rolului, formării, perfecţionării şi evaluării elevilor, cursanţilor şi personalului din subordine.  

        

II.    OBIECTIVE: Fundamentarea şi perfecţionarea învăţământului şi instruirii specifice pentru pregătirea unor luptători cu o formaţie intelectuală şi fizică superioară şi cu un comportament moral exemplar.

 

III.  TEME:

 

1.  Consideraţii privind instruirea forţelor pentru operaţii în mediul urban.

2.  Soluţii constructive ale echipamentelor de supraveghere şi control existente pe autovehicule.

3.  Telematica aplicaţie a prezentului.

4.  Războiul cibernetic.

5.  Rolul comunicării în procesul educaţional

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2019