Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor și opțiunile pe specialități la concursul de admitere la "Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani" (formare maiștri militari)

 

Tabel nominal cu rezultatele provizorii ale candidaților la "Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani" (formare maiștri militari) M.A.I., S.R.I., S.I.E.

 

TABEL NOMINAL CU CANDIDAŢII CARE VOR PARTICIPA LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A APTITUDINILOR SPECIALE

 

Ordinea de ierarhizare  provizorie:

 

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare provizorie a candidati la concursul de admitere la "Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani" (formare maiștri militari)

 

 

 Medii de admitere:

Tabel nominal cu mediile de admitere obtinute de candidati la admiterea la "Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani" (formare maiștri militari)  

 

 

Model cerere reorientare candidat către concursul de admitere la "Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani" (formare maiștri militari)

 

Anunt Admitere -publicat 27.07.2022  

Cifre de scolarizare sesiunea AUGUST 2022

Oferta publica de scolarizare SRI

Oferta  de scolarizare a SIE

 

 

        

                  

 

  Cadrul legal în baza căruia se desfăşoară admiterea, cuprinde:

             -Legea educației naționale nr.1/2011

             - O.G.U nr.58 din 29/04/2020

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M - 217/22.11.2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară”, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-29/04.02.2021 pentru modificarea şi completarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale M.217/2019”;

-   Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2022 - 2023”, aprobat de ministrul apărării naţionale;

 

Ghidul candidatului la concursul de admitere pentru Cursul de formare a  subofiterilor in activitate in anul de invatamant 2022-2023

 

                          

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2022