C.N.I.P.

 

 „Centrul Naţional de Instruire Permanentă a Subofiţerilor şi Maiştrilor Militari”

 

 

 

Centrul funcționează în compunerea Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre “BASARAB I”, în cazarma dispusă în garnizoana Pitești.

 

Centrul asigură:

- pregătirea militară generală și de comandă în cadrul formării profesionale inițiale și continue a maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, rezerviști voluntari și a celor chemați în activitate, precum și soldaților-gradaților profesioniști, indiferent de armă și specialitate;

- asigură formarea competențelor esențiale de luptător ale soldaților și gradaților profesioniști, subofițerilor și maiștrilor militari, indiferent de filiera de proveniență, formarea competențelor esențiale de lider, instructor și mentor ale subofițerilor și maiștrilor militari, dezvoltarea și perfecționarea continuă a acestor categorii de militari, indiferent de armă și specialitate.

 

            C.N.I.P. are următoarele misiuni de bază:

a) execută modulele de pregătire militară generală (P.M.G.) şi pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă (P.F.D.C.) în cadrul formării profesionale iniţiale şi continue a maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, rezervişti voluntari şi a celor chemaţi în activitate, indiferent de armă şi specialitate.

b) execută modulele de pregătire de comandă (P.C.) din cadrul programelor de instruire continuă prin cursuri de carieră, pentru dezvoltarea competențelor de lider a maiștrilor militari și subofițerilor, indiferent de armă şi specialitate.

Bază: Ordinul privind modul de funcționare și misiunile de bază ale Centrului Naţional de Instruire Permanentă a Subofiţerilor şi Maiştrilor Militari nr. S.M.Ap. 16 din 02.04.2021 (Art.2, aln. a şi b)

 

Centrul organizează și desfășoară:

- pregătirea militară generală și pregătirea pentru formarea deprinderilor de comandă a elevilor militari admiși la programele de studii postliceale, pe filiera directă, precum și a cursanților pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor pe filiera indirectă;

- pregătirea militară generală și pregătirea pentru formarea deprinderilor de comandă a cadrelor militare maiștri militari și subofițerilor chemați în activitate;

- pregătire militară generală (etapa instrucției individuale de bază) pentru formarea inițială a soldaților gradați profesioniști/soldaților gradați rezerviști voluntari;

- programe de formare profesională continuă a subofițerilor și maiștrilor militari rezerviști militari;

- pregătirea pentru formarea deprinderilor de comandă în cuantumuri direct relaționate și proporționate cu nivelul ierarhic al cursului pentru cursurile de carieră ale maiștrilor militari și subofițerilor (Curs de plutonier/M.m. cls.a III-a, Curs plutonier major/M.m cls.a II-a, Curs de plutonier adjutant/M.m. cls.I);

- alte programe de formare profesională, în funcție de necesități.

 

C.N.I.P. funcționează și execută misiunile de bază în conformitate cu actele normative generale și specifice în vigoare și desfășoară activități specifice de instruire în baza prevederilor metodologiilor proprii.

Activitățile de instruire sunt conduse și executate de instructori militari încadrați în C.N.I.P. și un număr variabil de instructori militari asociați, astfel încât, să se realizeze un contact permanent între structurile beneficiare și unitățile de învățământ postliceal/instituțiile de formare continuă nonuniversitară.

Pe timpul instruirii stării de mobilizare sau a stării de război, C.N.I.P. pune în aplicare planurile de învățământ/instruire și programele de instruire elaborate în acest scop. 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863-2023