Centrul secundar se învăţare a limbilor străine asigură formarea, dezvoltarea şi menţinerea competenţelor lingvistice, conform nevoilor identificate şi a cerinţelor specifice postului.

 

2018

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018