„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                           1960 - 2018