INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC :

 

Denumirea unităţii de învăţământ:

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”

Localitate / Judeţ: PITEŞTI / ARGEŞ

Adresa: TRIVALE, NR. 16

Cod poştal: 110058

Telefon: 0248/215900 - fax: 0248/214.691

E-mail:  relatii.publice01225@forter.ro

CIF/CUI: 4317932

Cod SIRUES: 33000415

Actul de înfiinţare:

Ordinul Marelui Stat Major General nr. CL 001740/25.07.1960 şi O.G. 10/05.03.1996

 

     

 

Regulament de organizare şi funcţionare al SMMMSFT  2017(extras)

 

        Informarea publică directă a persoanelor se face din oficiu sau la cerere conform legii 544 / 2001 privind liberul acces la informaţii de intres public.

 Modalitatea minimă de realizare a informării publice directe din oficiu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale este afişarea şi consultarea informaţiilor de interes public în cadrul unor puncte de informare-documentare, amenajate în spaţii special destinate acestui scop.  

 

Informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu la nivelul Ministerului Apărării Naţionale sunt:

 

a) actele normative care îi reglementează organizarea şi funcţionarea;

b) structura organizatorică de principiu, atribuţiile, programul de funcţionare, programul de audienţe al conducerii;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducere şi ale responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice;

d) denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) informaţiile referitoare la planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea forţelor, activităţilor şi resurselor în Ministerului Apărării Naţionale,

    bugetul şi bilanţul contabil centralizat al Ministerului Apărării Naţionale;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

    solicitate.

 

Informaţiile exceptate de la liberul acces al persoanelor sunt cele stabilite prin reglementările legale în vigoare.

 

Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă în Ministerului Apărării Naţionale difuzează informaţii de interes public şi la cererea persoanelor fizice/juridice, române sau străine.

 
 

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Structurile deţinătoare de informaţii de interes public de la diferite eşaloane ale armatei au următoarele responsabilităţi:

 

a) primesc solicitarea de la structurile de informare publică;

b) caută şi identifică informaţia solicitată;

c) analizează, în funcţie de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor documentare, dacă informaţia solicitată este rezolvabilă în termen de 10

    zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii;

d) formulează şi trimit răspunsul la compartimentul de relaţii publice, împreună cu informaţia de interes public solicitată sau cu motivaţia refuzului.

 

În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele Ministerului Apărării Naţionale, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă informează solicitantul, în termen de 5 zile, despre aceasta şi îl îndrumă către instituţiile sau autorităţile competente.

 

AUDIENŢE: MIERCURI = 12.00 – 13.00

NOTĂ: Înscrierea în audienţă se face cu cel puţin o zi înainte prin ofiţerul cu informarea şi relaţiile publice mr. Bunescu Cătălin la tel.0745.769.622 sau 0248.215.900 int. 112

 

LISTA PROTOCOALELOR  ÎNCHEIATE  DE  INSTITUŢIA  NOASTRĂ

 

1.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Şcoala de Aplicaţii pentru Unităţi de Luptă „MIHAI VITEAZUL”;

 

2.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Centrul 51 Radioelectronic;

 

3.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Batalionul 49 Apărare NBC;

 

4.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu”;

 

5.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Centrul Militar Judeţean Argeş;

 

6.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Argeş;

 

7.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Universitatea din Piteşti Facultatea de ştiinţe socio-umane;

 

8.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Primăria municipiului Piteşti;

 

9.Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Primăria oraşului Mioveni;

 

10.Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Primăria Bascov;

 

11.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Penitenciarul Colibaşi;

 

12.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Institutul de cercetare şi dezvoltare pomicultură Piteşti-Mărăcineni;

 

13.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Centrul de transfuzii Argeş;

 

14.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Direcţia silvică-Argeş;

 

15.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu Institutul naţional de cercetare, dezvoltare pentru biotehnologii în horticultură Ştefăneşti;

 

16.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Şcoala naţională de pregătire  a agenţilor de penitenciare Târgu-Ocna;

 

17.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Inspectoratul Judeţean de Jandarmi  Argeş;

 

18.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Inspectoratul Judeţean  de Poliţie Argeş;

 

19.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean  Argeş;

 

20.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi;

 

21.  Protocolul de colaborare între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” cu  Brigada de combatere a crimei organizate Piteşti.

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018