2019

 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

PROBELE DE CONCURS PENTRU ADMITEREA LA

PROGRAMUL DE STUDII POSTLICEALE CU DURATA DE 1 AN

(formare subofiţeri, filiera directă)

SERIA: 2019-2020

 

Probele de concurs pentru sesiunea 2019 sunt:

-       test grilă la limba engleză – nota minimă de admitere 5,00;

-       test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate–producerea şi utilizarea curentului continuu) – nota minimă de admitere 5,00.

 

 

Media minimă de admitere este 5,00 (cinci).

Media de admitere se calculează având în vedere următoarele ponderi:

-       Testul grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică are ponderea de 90%;

-       Media examenului naţional de bacalaureat are ponderea de 10%.

-       Relaţia de calcul pentru calculul mediei de admitere:

              

  

unde:    MT - media la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică  şi fizică;

               MB  - media la examenul naţional de bacalaureat.

 

 Modele subiecte admitere limba română

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2019