„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                                 1960 - 2019