Concurs pentru încadrarea funcţiilor publicate în Buletinul informativ al Armatei nr.1/2024

 

 

Tematica şi bibliografia concursurilor pentru ocuparea funcţiilor  de subofițeri specialisti (instructori) și comandant grupă instruire în Centrul Național de Instruire Permanentă la Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”.

 

 

Tematica şi bibliografia concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef secție instruire în Centrul Național de Instruire Permanentă la Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”.

 

 

Subofițer specialist (și instructor) în Catedra management  și comunicare

Comandant companie (şi instructor) și locțiitor comandant companie (și instructor) în  Batalion elevi;

 

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2024