Concursuri pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.4/2023

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIACONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE DE
INSTRUCTORI MILITARI ÎN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI
ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”

OFIŢERI

  COMANDANT PLUTON (ŞI INSTRUCTOR) ÎN PLUTONUL 1 ELEVI DIN   Cp 1  ELEVI DIN BATALIONUL 2 ELEVI
  COMANDANT PLUTON (ŞI INSTRUCTOR) ÎN PLUTONUL 2 ELEVI DIN   Cp 1  ELEVI DIN BATALIONUL 2 ELEVI
  COMANDANT PLUTON (ŞI INSTRUCTOR) ÎN PLUTONUL 3 ELEVI DIN   Cp 1  ELEVI DIN BATALIONUL 2 ELEVI
  COMANDANT PLUTON (ŞI INSTRUCTOR) ÎN PLUTONUL 4 ELEVI DIN   Cp 1  ELEVI DIN BATALIONUL 2 ELEVI

 

 INSTRUCTOR SUPERIOR (ŞI ŞEF COMISIE DIDACTICĂ) ÎN CATEDRA MECANICĂ ȘI TRANSPORTURI

 

CNIP

ŞEF SECŢIE (ŞI INSTRUCTOR) ÎN SECŢIA DE INSTRUIRE DIN CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE PERMANENTĂ A SUBOFIŢERILOR ŞI MAIŞTRILOR MILITARI (Nr. crt. 1248 - pag. 292 / BIA 4 din 2023)

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2023