Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.4/2022

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE DE INSTRUCTORI ÎN CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE PERMANENTĂ A SUBOFIŢERILOR ŞI MAIŞTRILOR MILITARI

 

     

ȘEF SECȚIE INSTRUIRE ( ȘI INSTRUCTOR )

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE

Functii BIA nr.4/2022

 

INSTRUCTOR SUPERIOR (ŞI ŞEF COMISIE DIDACTICĂ) ÎN CATEDRA DE CONDUCERE AUTO

 

 

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a functiilor vacante de instructori militari in SMMMSFT BASARAB I

 

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2022