„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                                                1960 - 2018