Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.1/2022

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE DE INSTRUCTORI ÎN CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE PERMANENTĂ A SUBOFIŢERILOR ŞI MAIŞTRILOR MILITARI

 

     

SUBOFIŢER SPECIALIST (INSTRUCTOR ŞI ŞEF COMISIE DIDACTICĂ)

 

INSTRUCTORI PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ 

SUBOFIŢER SPECIALIST (INSTRUCTOR ŞI ŞEF COMISIE DIDACTICĂ)

 

INSTRUCTORI PREGĂTIRE PENTRU FORMAREA DEPRINDERILOR DE COMANDĂ SUBOFIŢER SPECIALIST (INSTRUCTOR ŞI ŞEF COMISIE DIDACTICĂ)

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE

Functii BIA nr.1/2022

 

Ofiter  Instructor superior (si sef comisie didactica)  in catedra managementul instruirii si comunicarii

 

Comandant batalion/companie elevi

 

M.m. specialist (si instructor) catedra electronica, constructii si economie

 

Ofiter Instructor superior (si sef comisie didactica) in catedra electronica, constructii si economie

 

Subofiter specialist (si instructor ) in catedra electronica, constructii si economie

 

Ofiter Instructor superior (si sef comisie didactica) in catedra mecanica si transporturi

 

Subofiter specialist  (si instructor ) in catedra mecanica si transporturi

 

Ofiter Instructor superior (si sef comisie didactica) in  catedra conducere auto

 

Subofiter comandant grupa compania instructie auto

 

 

 

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a functiilor vacante de instructori militari in SMMMSFT BASARAB I

 

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2022