ANUNȚURI

 

Chestionar epidemiologic 

 

Rezultatele obtinute de candidati la admiterea pentru "Cursul de formare a subofițerilor în activitate" -25 februarie 2021

 

Precizari referitoare la prezentarea la curs a candidatilor declarati ADMIS la "Cursul de formare a subofițerilor în activitate" -25 februarie 2021

 

Ierarhizarea candidaților la admiterea pentru "Cursul de formare a subofițerilor în activitate" -25 februarie 2021

 

 

In perioada 08.03 - 30.07.2021 se va desfășura “Cursul de formare a subofițerilor în activitate”, arma/specialitatea militară Informații pentru Apărare/Informații Militare (005), în anul de învățământ militar 2020-2021, în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”. Documentele specifice le gasiti mai jos:

 

Metodologie admitere Curs de formare a subofiterilor in activitate-Informatii pentru aparare-anul 2020-2021

 

Modificări cifre de școlarizare Curs de formare a subofiterilor in activitate-Informatii pentru aparare-anul 2020-2021

 

Ghidul candidatului la admiterea pentru  Cursul de formare a subofiterilor in activitate-sesiunea februarie  2021

 

 

Functii BIA 12/20230 Tematica și Bibliografie

 

 

Examen de promovare in functia de administrator financiar gr.II 

 

Recuperarea programului de învățământ la Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani- maiștri militari pentru perioada suspendării cursurilor

 

 

Recuperarea programului de învățământ la Programul de studii postliceale cu durata de 1 an- subofițeri pentru perioada suspendării cursurilor (aprilie-mai) 

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori publicate în Buletinul informativ nr. 6/2020

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor publicate în Buletinul informativ nr. 12/2019

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr. 10/2019

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.1/2019

 

Anunt concurs incadrare post vacant de administrator depozit alimente, conform M124/2017

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.11/2018

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.12/2018

Anunt concurs incadrare 1 post profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 20.11.2018)

 

Completari la "anunt concurs incadrare 1 post profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza"

 

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 12.12.2018)

 

Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 17.12.2018)  

Rezultate proba practica la concursul pentru încadrarea postului vacant de profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 19.12.2018)  

Rezultate contestatie proba practica la concursul pentru încadrarea postului vacant de profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 20.12.2018)  

Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 21.12.2018)  

Rezultatele contestatie interviul la concursul pentru încadrarea postului vacant de profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 27.12.2018)  

Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 28.12.2018)

 

Anunt concurs incadrare 1 post vacant de personal civil contractual administrator financiar debutant in compartimentul contabilitate. (publicat 14.11.2018)

 

Erata la "anunt concurs incadrare 1 post vacant de personal civil contractual administrator financiar debutant in compartimentul contabilitate."

 Completari la "anunt concurs incadrare 1 post vacant de personal civil contractual administrator financiar debutant in compartimentul contabilitate."

  Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de administrator financiar debutant in cadrul structurii contabilitate(29.11.2018)

Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de administrator financiar debutant in cadrul structurii contabilitate(06.12.2018)

 Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de administrator financiar debutant in cadrul structurii contabilitate(10.12.2018)

 

Rezultate interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de administrator financiar debutant in cadrul structurii contabilitate(13.12.2018)

 

Rezultate contestatie interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de administrator financiar debutant in cadrul structurii contabilitate(14.12.2018)  

Rezultate finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de administrator financiar debutant in cadrul structurii contabilitate(17.12.2018)

Anunt concurs incadrare 1 post vacant de personal civil contractual administrator financiar debutant in compartimentul contabilitate. (publicat 14.11.2018)

 

Erata la "anunt concurs incadrare 1 post vacant de personal civil contractual administrator financiar debutant in compartimentul contabilitate."

 

Completari la "anunt concurs incadrare 1 post vacant de personal civil contractual administrator financiar debutant in compartimentul contabilitate."

 

Anunt concurs incadrare 1 post profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza(publicat 20.11.2018)

 

Completari la "anunt concurs incadrare 1 post profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza"

 

Anunt concurs incadrare post vacant de administrator depozit alimente, conform M124/2017 (publicat 31.10.2018)

 

 Anunt rezultate selectie dosare concurs medic șef, grad profesional specialist medicină de familie, funcție militară.(publicat 13.09.2018)

 Anunt scoatere la CONCURS a unui post vacant de  medic șef, grad profesional specialist medicină de familie, funcție militară.(publicat 24.08.2018)

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.11/2018 

 

 

  ARHIVĂ ANUNȚURI

  

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.9/2018 

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.8/2018

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.7/2018

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.6/2018

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.5/2018

 

Concurs pentru încadrarea funcţiilor de instructori -publicate în Buletinul informativ nr.2/2017 

Anunt cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare in functia de administrator financiar debutant tr.1 la C.S.I.L.S.

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in functia de administrator financiar debutant tr.1 la C.S.I.L.S.

 

        

              În perioada 05.-07. 02. 2018, în SMMMSFT BASARAB I, se va desfășura concursul de admitere pentru  “Cursul de conducători auto categoriile B și C ” (cod curs UT02N0118) seria  05.03-25.05.2018.

 

Tematică concurs admitere  la “Cursul de conducători auto categoriile B și C ”

 

 

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în funcția de administrator financiar debutant, gradul III  la Personal

 

Anunț cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția de administrator financiar debutant, gradul III  la Personal

  

Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat IV (electrician), muncitor calificat IV (instalator) și  muncitor calificat IV (sudor)

Concurs pentru ocupare a  3 posturi vacante de personal civil contractual, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată

- 1 post de muncitor calificat IV (instalator)

- 1 post de muncitor calificat IV (electrician)

- 1 post de muncitor calificat IV (sudor)

Rezultate selectie dosare post instalator

Rezultate selectie dosare post electrician

Rezultate selectie dosare post sudor

 

Rezultate interviu pentru incadrarea posturilor vacante de executie muncitor calificat IV (electrician), muncitor calificat IV (instalator) si muncitor calificat IV (sudor)

 

Rezultatele finale ale concursului  pentru incadrarea posturilor vacante de executie muncitor calificat IV (electrician), muncitor calificat IV (instalator) si muncitor calificat IV (sudor)

 

  Concurs pentru ocupare a  2 posturi vacante de personal civil contractual, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată-se suspendă

- 1 post de bibliotecar debutant

- 1 post de muncitor calificat IV (croitor)

 

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se suspendă organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:

- 1 post de bibliotecar debutant

- 1 post de muncitor calificat IV (croitor)

 

 

 

 "BIRUINTA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2021